Podatki

W przypadku, gdy czynność prawna udokumentowana przez notariusza aktem notarialnym podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych lub podatkowi od spadków i darowizn, notariusz – jako płatnik tego podatku – pobiera go i wpłaca na rachunek właściwego organu podatkowego.

Czynności odpłatne, takie jak sprzedaż, zamiana, dożywocie, zniesienie współwłasności, dział spadku (ze spłatą lub dopłatą) podlegają ustawie z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przy umowach, których przedmiotem są nieruchomości, rzeczy ruchome, prawo wieczystego użytkowania, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, stawka podatku wynosi 2% od wartości rynkowej rzeczy lub prawa majątkowego. Gdy przedmiotem umowy są inne prawa majątkowe, stawka podatku wynosi 1%. Przy zawieraniu umowy spółki stawka podatku wynosi 0,5%.

Nieodpłatne nabycie rzeczy lub praw majątkowych (m.in. na podstawie dziedziczenia, darowizny, zniesienia współwłasności, zasiedzenia) podlega podatkowi od spadków i darowizn.

 

 

Dokumenty podatkowe

 

Dokumenty podatkowe 2

 

Nabywców praw majątkowych ustawa zalicza do trzech grup podatkowych:

grupa  I – małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teść (kwota wolna od podatku 9.637 zł);

grupa II - zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych(kwota wolna od podatku 7.276 zł);

grupa III - inni nabywcy (kwota wolna od podatku 4.902 zł).

Nadto od 01.01.2007 roku w ustawie wyodrębniono tzw. „grupę 4a”, do której zaliczono małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Osoby te ustawodawca zwolnił od podatku od spadków i darowizn, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia - w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

 

Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według następujących skal:

Kwoty nadwyżki w zł

Podatek wynosi

ponad

do

1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej

 

10 278

3%

10 278

20 556

308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł

20 556

 

822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł

2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej

 

10 278

7%

10 278

20 556

719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł

20 556

 

1644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł

3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej

 

10 278

12%

10 278

20 556

1233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł

20 556

 

2877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł